Egyéb

ArtZept 2016 – A keretek művészete

Új év, új téma. Ismét itt a Zepter formatervezői pályázata, immáron 13. alkalommal. Az „ARTZEPT” formatervezői pályázat 2016-os pályázatának témája: „A KERETEK MŰVÉSZETE – SZÉPSÉG KERETEI”.

A pályázaton történő részvételhez a pályázóknak az idei év témájához kapcsolódó pályaműveket kell benyújtaniuk, mely asztalra vagy padlóra helyezhető, illetve falra akasztható kép-, fénykép-, és tükörkeretek formaterveire vonatkozhat.

A pályázatok beküldésének határideje 2016. szeptember 30.

PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT

A szakértőkből álló zsűri a három legsikeresebb munkát az alábbi díjakkal jutalmazza:

DÍJAK

 • FŐDÍJ: 10 000 €
 • 2. HELYEZETT: 4 000 € értékű Zepter termék, melyet a díjazott választhat ki katalógusunkból
 • 3. HELYEZETT: 3 000 € értékű Zepter termék, melyet a díjazott választhat ki katalógusunkból
 • PROMÓCIÓS KÜLÖNDÍJ: egy pályázaton részt vevő művész munkájának népszerűsítésére

A Zepter International képviselői által kiválasztott egy vagy több pályamunka kis szériás gyártásba kerül (max. 100 db), és cégünk az így készült darabokat kiállítja a Zepter irodaépületeiben vagy üzlethelyiségeiben, a világ minden táján. A kiállított pályaművek mellett jól látható módon feltüntetjük a pályázó nevét. A különdíjat bármelyik pályázó megnyerheti, beleértve az első három díj nyerteseinek valamelyikét is.

A PÁLYÁZAT LEADÁSI HATÁRIDEJE: 2016. SZEPTEMBER 30.

PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT

TEMATIKA ÉS A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 • A pályaműnek új, egyedi alkotásnak kell lennie, amely funkcionálisan és esztétikailag is minőséget képvisel, és akár kis szériás gyártásra is alkalmas lehet.
 • A pályázóktól asztalra, padlóra, vagy falra helyezhető kép-, fénykép-, és tükörkeretek design-terveit várjuk különböző perspektívákból megközelítve. A pályamunkák felhasználási területei és térbeli elhelyezkedésük sokszínű lehet, és esztétikai értékeik legalább annyira fontosak, mint funkcionalitásuk. A tervezett tárgyak bármilyen anyagból készülhetnek.
 • A pályamunkákat a következő módokon lehet benyújtani:
  • Digitális 3D modell és renderelt megjelenítés VAGY
  • 3D-s fizikai modell a pályamunkában megjelölt anyagból

A PÁLYAMUNKÁK BEMUTATÁSA ÉS BEKÜLDÉSE

Digitális 3D modell és renderelt megjelenítés

A pályaműveket CAD/CAM vagy CAID programokkal készült digitális 3D tervek formában várjuk (pl. Catia, Solid Works, ProE, Alias/Wavefront, Rhinoceros stb). A pályázati anyaghoz nagy felbontású képek is csatolandók, melyeken a pályázók bemutatják a tárgyak formáját, megjelenését, használatát, továbbá arányait, anyagait és a felhasznált felületképzést. Emellett a pályamű digitális animációként, vagy additív technológiával (3D nyomtatás) készült fizikai modellként is benyújtható.

A tervek küldése előtt a pályázónak ki kell töltenie a www.artzept.com oldalon található elektronikus jelentkezési lapot.

A postai csomagnak, amelyben a pályázó a pályaművet elküldi, az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:

 • Kinyomtatott, kitöltött jelentkezési lap. A http://www.artzept.com honlapról letöltött és kinyomtatott jelentkezési lapot a pályaművel együtt, postai úton kell eljuttatni a szervezőhöz. Amennyiben a jelentkezési űrlapot kézzel tölti ki a pályázó, ügyeljen az olvashatóságra, és írjon nyomtatott nagy betűkkel. A jelentkezési lapon mindenképpen szerepeljen a pályázó aláírása.
 • Kinyomtatott látványterv (kép, render) a pályaműről – egy vagy több A4-es oldal
 • Rövid leírás a benyújtott pályamunkáról (max.300 szóban angolul), A4-es formában nyomtatva
 • A tervek CD vagy DVD adathordozón, az alábbi tartalommal:
  • A pályamű műszakilag részletezett, méretarányos 3D digitális modellje IGES vagy STEP formátumban;
  • Nyomtatásra előkészített, nagy felbontású, renderelt látványterv EPS, PDF vagy egyéb standard képformátumban – CMYK, 300 PPI, nyomtatási méret: B2 (500×700 mm);
  • Rövid leírás a benyújtott pályamunkáról (max. 300 szóban angolul);
  • Egyéb digitális dokumentáció (fájlok), amelyek segítik a benyújtott pályamű megértését.
 • A digitális tervek mellett a pályázati anyag ideális esetben 3D nyomtatással (additív technológiák) készült modellt is tartalmaz a pályaműről. A 3D-s megjelenítés lehet egy prototípus, egy működőképes modell, vagy egy életnagyságú vagy – nagyobb alkotás esetén – arányosan kicsinyített makett.

3D fizikai modell a megfelelő alapanyagból

A 3D modellt a megfelelő anyagból kell elkészíteni (fém, fa, kerámia, kompozit anyagok és/vagy műanyag), hagyományos művészi vagy design technikákkal. A modell mérete nem haladhatja meg a 100x100x100 cm-t.

A tervek küldése előtt a pályázónak elektronikus formában is meg kell adnia az adatait a www.artzept.com oldalon (Submission/Application Form).

A postai csomagnak, amelyben a pályázó a fizikai modellt elküldi, az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:

 • Kinyomtatott, kitöltött jelentkezési lap. A http://www.artzept.com honlapról letöltött és kinyomtatott jelentkezési lapot a pályaművel együtt, postai úton is el kell juttatni a szervezőhöz. Amennyiben a jelentkezési űrlapot kézzel tölti ki a pályázó, ügyeljen az olvashatóságra, és írjon nyomtatott nagy betűkkel. A jelentkezési lapon mindenképpen szerepeljen a pályázó aláírása.
 • Kinyomtatott látványterv (kép, render) a pályaműről – egy vagy több A4-es oldal
 • Rövid leírás a benyújtott pályamunkáról (max.300 szóban angolul), A4-es formában nyomtatva
 • A pályamű 3D modellje, a megfelelő anyagból elkészítve.

A JELENTKEZÉS RÉSZLETEI ÉS FELTÉTELEI

 • A pályázaton részt vehet bármely természetes személy, aki megfelel a kiírás követelményeinek. Amennyiben több személy közösen készít egy pályaművet, a társ-alkotók ugyanúgy egyetlen díjra jogosultak, mintha egy önálló pályázó adta volna be az adott pályaművet.
 • Egy pályázó több pályázatot is beadhat, de mindegyiket külön pályaműként kell beküldenie.
 • A pályamű digitális, nyomtatott és egyéb verzióit a szervező nem küldi vissza a pályázónak, kivéve, ha azt a pályázó kifejezetten kéri.
 • A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni, hogy a pályázó a szervezőnek kívánja-e adományozni a pályamunkát, vagy szeretné azt visszakapni (a megfelelő anyagból készült fizikai modell benyújtása esetén). Amennyiben a pályázó visszakéri a pályamunkát, a szervezőnek kötelessége visszajuttatni azt a jelentkezési lapon feltüntetett címre. A szállítási költséget ebben az esetben a szervező állja. A visszaküldés pillanatától az értékbiztosítási költsége, illetve a pályamunka elvesztésének vagy károsodásának kockázata a pályázót terheli.
 • Az aláírással ellátott jelentkezési lapot, a pályamű digitális verzióját tartalmazó CD-t vagy DVD-t, valamint az STL (3D nyomtatási) munkarészt és a tárgyak megfelelő anyagból készült fizikai modelljét postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre. A pályamunkákat legkésőbb 2016. szeptember 30-ig várjuk.

INTERDOCKS LOGISTICS for ZEPTER INTERNATIONAL

ARTZEPT 2016 “THE ART OF FRAMES”

VIA BRUNO BUOZZI, 24 – 20861 BRUGHERIO (MB), ITALY

 • A megadott dátum után érkező pályamunkák nem vesznek részt a pályázaton.
 • A szervező a csomag beérkezésig keletkezett sérülésekért, illetve a postai szállítás közbeni esetleges eltűnéséért nem vállal felelősséget.
 • A Zepter International a pályamunkák elbírálásának idejére értékbiztosítást köt a pályaművekre. Az értékbiztosítás első napja a pályamű beérkezésének napja, az utolsó a nyertes kihirdetése utáni nap, vagyis a pályamű pályázónak való visszaküldésének napja.
 • A szervező a háromdimenziós műtárgyakat 400 eurós értékig biztosítja. Amennyiben a pályamű értéke meghaladja ezt az összeget, a pályamű eltűnése vagy sérülése esetén a fenti összegen felüli kárt a kiállítás felelőse köteles megtéríteni.
 • Amennyiben a pályamű megsérül vagy eltűnik a postai beérkezés előtt, munkatársaink jegyzőkönyvet vesznek fel a sérülésről vagy a tárgy eltűnéséről, és 24 órán belül táviratban vagy elektronikus levélben értesítik a pályázót.

SZERZŐI JOG ÉS TULAJDONJOG

 • A pályamunkáknak eredeti, egyéni munkának kell lennie, amely kizárólag a jelen pályázatra készül, és nem került előzőleg kiállításra vagy publikációra. Amennyiben a pályázat során kiderül, hogy a pályázó nem rendelkezik részleges vagy kizárólagos szerzői- és tulajdonjoggal a pályaművet illetően, a tényleges jogtulajdonos fellépése esetén a teljes anyagi és egyéb kártérítés kötelezettsége a pályázót terheli.
 • Amennyiben a pályamű a díjazottak közé került, a pályázó a jogtulajdonost azonosító döntést követő 15 napon belül köteles visszajuttatni a díjat a szervezőnek.
 • Valamennyi díjnyertes pályamű a Zepter International tulajdonába kerül. A szerzői jog továbbra is a pályázót illeti, a tulajdonjogot azonban – időbeli és térbeli korlátozás nélkül – átengedi a Zepter Internationalnek a kis szériás, max. 100 db-os gyártás, illetve a legyártott darabok fölötti rendelkezés tekintetében.
 • A pályázó kompenzáció nélkül, valamint hely- és időbeli korlátozás nélkül lemond díjnyertes pályamunkája megváltoztatásának vagy alakításának a jogáról, amennyiben egy prototípus előállítására és/vagy a nyertes pályamunka kis szériás (max. 100 db-os) gyártására kerül sor.
 • A szervező fenntartja a jogot, hogy további ellenszolgáltatás és időbeli, térbeli korlátozás nélkül végrehajtsa azokat a változtatásokat a díjazott terveken, amelyek a prototípus előállításához és-vagy a kis szériás (max. 100 db) gyártáshoz szükségesek. A Zepter International fenntartja a jogot, hogy kiválassza a kis szériás gyártáshoz használt alapanyagokat, és döntsön a termék promóciójáról, áráról stb. A szervező vállalja, hogy a pályázó nevét jól látható módon feltünteti.
 • A zsűri vagy a szervező által kiválasztott pályamunkákat nem lehet visszavonni, a jelentkezők a pályázat időtartamának végéig nem vonhatják vissza a pályázatukat.
 • Bármely pályamunka anyaga felhasználható kiállításokra, katalógusokhoz vagy egyéb marketing és promóciós célokra, időbeli és térbeli korlátozás nélkül, a pályázó szerzői jogának tiszteletben tartásával. Az ilyen célú felhasználáshoz nem szükséges a pályázó beleegyezése, és a pályázó egyéb kompenzációra sem jogosult.
 • A pályázat anyagából készülő katalógusban minden pályázó nevét, a jelentkezési lapon szereplő, releváns szakmai és személyes adatait, valamint a pályaművének reprodukcióját szerepeltetjük. Minden pályázó jogosult egy ingyenes katalógusra.
 • A díjazott pályamunkákat 2016-ban és 2017-ben számos európai nagyvárosban állítják ki a Zepter bemutatótermeiben illetve művészeti galériákban. Az állandó kiállításokkal kapcsolatos szállítási, értékbiztosítási (400 Euró értékig) költségeket és a helyszíni szervezés költségeit a szervező állja.
 • A szervező fenntartja a jogot arra, hogy a kiállítási helyszínek elérhetőségeitől függően a kiállítás időbeli ütemtervén változasson.
 • A díjazott pályázók névsorát céges magazinokban jelentetjük meg, amelyek a kiállításnak helyt adó országokban a Zepter International összes vásárlójához eljutnak (több mint egy millió címre).
 • A jelentkezési lap aláírásával a jelentkező elfogadja az ARTZEPT 2016 nemzetközi formatervezői pályázat fentiekben ismertetett feltételeit.

 

 

5 hozzászólás

 1. Pingback: Formatervezők, figyelem! – BDPST24

 2. Pingback: Elindult az ArtZept 2016 pályázat – Central European Festivals

 3. Pingback: Formatervezők, figyelem! – Indul az ArtZept 2016! - Frappa Magazin

 4. Pingback: ArtZept 2016 formatervezői pályázat | Kicsi Ház

 5. Pingback: Keretezzünk! | Kicsi Ház

Hozzászólás beküldése

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.