Egészség

A Zepter Hyperlight szemüvegek működése

Ez a cikk eredetileg a „Galaksija” tudományos folyóirat
1/2019-es számában jelent meg.

Annak érdekében, hogy a fénnyel optimális hatást
érhessünk el, a fotonokat ugyanolyan szimmetria
szerint kell rendezni, mint amilyen szimmetria
szerint a szervezet biomolekulái felépülnek. Így a
biomolekulák gyorsan és hatékonyan felismerik a
saját struktúrájukhoz hasonló struktúrájú fényt.

Đuro Koruga

Mindannyian fénylények vagyunk, ugyanis testünk működésének alapja az elektromágnesesség. A levegő, a víz és az étel csupán arra szolgálnak, hogy segítségükkel szervezetünk fenn tudja tartani ezt az elektromágnesességet. Levegő nélkül 3-5 percig maradunk életben, víz nélkül 9-12 napig, élelem nélkül pedig akár 40-48 napig, de elektromágnesesség (fény) nélkül egyetlen pillanatig sem tudnánk létezni! Ahogy az elektromágnesesség megszűnik, a sejtek szinkronizált elektromágneses aktivitása leáll és elpusztulnak – a szervezet nem képes tovább biológiai rendszerként működni.

A fény rendkívül jelentős hatást gyakorol az emberi szervezetre. A fény és a sötétség váltakozása az agyon keresztül befolyásolja a hormonok kiválasztását, a testhőmérsékletet, a vérnyomást, a mozgásszervi aktivitást, az alvási ciklust, az anyagcserét, stb. Jeffrey Hall, Michael Rosbash és Michael Young csaknem 30 éve tanulmányozzák ezeket az összefüggéseket és 2017-ben Nobel-díjat kaptak a cirkadián ritmust szabályozó mechanizmusokkal kapcsolatos felfedezéseikért.

A fény az agyon keresztül befolyásolja a szervezetünk működését (hormonok kiválasztása, alvás/ébrenlét ciklus, anyagcsere, vérnyomás, testhőmérséklet, mozgásszervi aktivitás, stb.). Ahhoz, hogy a szervezetünk megfelelően működhessen, olyan fényre van szükség, amely elegendő energiával rendelkezik és fotonjainak struktúrája, impulzus-momentuma és szimmetriája megegyezik a biomolekulákéval, ugyanis ekkor valósulhat meg a kvantumszintű rezonanciafelismerés, amely az egész szervezetben képes helyreállítani a harmóniát.

A C60 FULLERÉN MOLEKULA
EGY KVANTUMMECHANIKAI
FÉNYÁTALAKÍTÓ

A C60 fullerén molekula felfedezésének
köszönhetően az elmúlt 20 évben jelentős
fejlődésnek indult a nanotechnológia.

Az egyedülálló nanofotonikus lencsék egy speciális eljárással készülnek, amelynek során a C60 FULLERÉN molekulákat integrálják a lencse polimer anyagába.

A fullerén – vagy buckminsterfullerén – Buckminster Fuller építészről, jövőkutatóról kapta a nevét. A fulleréneket 1985-ben fedezték fel és 1991-ben sikerült először mesterségesen előállítani C60 molekulát.

Ez a molekula gömb alakú és 60 db szénatomból áll. Egy ún. „bucky labdához” hasonlít – tizenkét ötszög és húsz hatszög határolja. Egy ilyen tökéletes struktúra különleges energetikai jellemzőkkel rendelkezik. Ötszögei harmonikus folyamatokat generálnak, míg a hatszögekből álló struktúra a tökéletességet képviseli. Leonardo da Vinci úgy tartotta, hogy az ilyen geometriai formák isteni arányokkal rendelkeznek – ezeket az isteni arányokat nevezhetjük aranyaránynak is. A C 60 molekula jobb szimmetriával rendelkezik és szebb is „idősebb testvérénél”, a gyémánt kristálynál. Ráadásul jelentősen keményebb is! A C 60 molekula a földi természetben csak nagyon kis mennyiségekben található meg, a világűrben – különösen vörös óriáscsillagok körül – viszont gyakran előfordul.

A C 60 molekulák által alkotott molekuláris kristályszerkezet a legmagasabb szintű szimmetriával bír. Leonardo da Vinci szerint az ilyen geometrikus formák isteni arányokkal rendelkeznek – a harmónia és a szépség természetes törvényeinek kifejeződései, amelyet aranymetszésnek is nevezhetünk. A hiperharmonizált fény is pontosan ilyen arányokkal rendelkezik. E fénytípus fotonjai olyan energiamintával rendelkeznek, amely megegyezik az emberi szövetek energiastruktúrájával. Ebből adódik, hogy a hiperharmonizált fény és a szöveteink „felismerik” egymást, interakciójuk pedig a szervezet megzavart, nem megfelelően működő folyamatainak harmonizációjához vezet.

A C60 fullerén molekula felépítése

A C60 fullerén molekula felépítése

A C60 fullerén molekuláról készült mikroszkóp felvétel.

A C60 fullerén molekuláról készült mikroszkóp felvétel.

HIPERHARMONIZÁCIÓ

A hiperharmonizált fénnyel kapcsolatos munkámat a tizedik alkalommal megrendezett Feltalálók Nemzetközi Találkozóján és a Kínában 2018. szeptemberében megrendezett 3. Nemzetközi Innovációs Fórumon díjakkal jutalmazták. A találmány a svájci székhelyű Nemzetközi Feltalálói Föderáció és az Orosz Föderáció feltalálóinak aranyérmét is elnyerte.

A Zepter Hyperlight szemüvegek lencséjében található C60 fullerén molekulák rendkívül mozgékonyak, forgási sebességük lenyűgöző: 18 milliárd fordulat másodpercenként. A Zepter Hyperlight szemüvegek nanofotonikus generátorként állítanak elő szórt fényből egy olyan új fényformát, amely ikozaéderes szimmetriájú és Fibonacci törvényének (- φ, Φ) megfelelően harmóniában áll a biomolekulák és a biológiai folyamatok elrendezésével – ez a hiperharmonizált fény.

A nanofotonikus generátor elsődleges célja, hogy a fotonok elektromágneses mezőit megfelelő (függőleges) elrendezésbe állítsa, a másodlagos célja pedig az, hogy a fény és az anyag interakciója során fellépő teljes  impulzusmomentum alapján fotonenergiát állítson elő: amikor a fény fotonjai találkoznak a C60 fullerén molekulával, akkor a molekula új elrendezésbe állítja őket és átalakítja az energiaszerkezetüket. A Zepter Hyperlight szemüvegek lencséin áthaladó szórt fény (napfény, neonfény, LED fény, valamint a TV-ből, a mobiltelefonok kijelzőiből vagy a számítógépek monitorjaiból érkező fény) fotonjainak megváltozik az energiamintája (a nagy energiájú UV- és kék fény alacsonyabb energiájú zöld, sárga és vörös fénnyé alakul – a fény struktúrája gömb alakúból toroid alakúvá válik). Így tehát egy teljesen új minőségű fény, vagyis hiperharmonizált fény keletkezik. A gömb forma átalakulása toroid formába Nikola Tesla hármas számra vonatkozó elve alapján történik. Ezért kapta a nanofotonikus szemüveg ennek a zseniális feltalálónak a nevét. Tesla szerint „aki megérti a hármas szám hatalmas jelentőségét, annak a kezében lesz az univerzum kulcsa”.

A hiperharmonizált fény fotonjai szigorú struktúra szerint rendeződnek el, a fotonok elektromágneses mezői pedig nem függőleges vagy vízszintes polarizációjúak, hanem egy meghatározott szög (a 222,5°-os Fibonacci-szög) szerinti síkba rendeződnek. A fotonok elrendeződésének kifinomult struktúráját a fotonok alap energiaállapotának „fél-kvantálása” (1/2 hv), a fotonok teljes orbitális momentuma és a Fibonacci struktúra felépítése határozza meg. Így tehát a fotonenergia fél-kvantálása a függőleges és a vízszintes polarizációhoz kapcsolódóan valósul meg.

 

A fotonenergia hajlított síkokban (spirál alakzatokban) rendeződik el Fibonacci törvényének megfelelően (Leonardo Fibonacci egy zseniális itáliai tudós volt a 12. században, aki a számok egy speciális csoportját fedezte fel – ez a „matematica naturalis”, vagyis a természet működésének alapjául szolgáló matematika. Ezeket a számokat „felfedezőjük” után összefoglalva Fibonacci sorozatnak nevezzük. Az emberi test is a Fibonacci sorozatból levezethető arányokon alapul. A biomolekulák, a biológiai struktúrák és bizonyos biológiai folyamatok a Fibonacci sorozatnak megfelelően épülnek fel. A Zepter Hyperlight szemüvegek által előállított hiperharmonizált fény fotonjainak energiája is Fibonacci törvényének megfelelően rendeződik el.)

Amikor az időben harmonizált, a térben
viszont harmonizálatlan napfény találkozik a
szabadalmaztatott és innovatív
nanofotonikus lencsékkel, akkor térben és
időben is harmonizálódik a Fibonacci
sorozatnak megfelelően, így tehát a
napfényből hiperharmonizált fény
keletkezik.

A hiperpolarizált fény és a hiperharmonizált fény

A hiperpolarizált fény és a hiperharmonizált fény

A FÉNY ÁTALAKÍTÁSA ÉS OPTIMALIZÁLÁSA

A Kvantum hiperfény® lencséken áthaladó
fény kvantum hiperfénnyé alakul.

Ez az ideális elrendezésű fény kedvezően hat
a látásra és az agyfunkciókra is, így
hozzájárul az általános fizikai és mentális
egészség javításához, valamint a
testfunkciók optimalizálásához.

A Napnak két arca van: egyrészről a legjobb barátunk, másrészről viszont jelentős veszélyt is jelenthet ránk. A Nap jóval több fényenergiát bocsát ki, mint amennyire nekünk szükségünk van. Fontos, megfelelő napszemüveggel védjük a szemünket a napfény káros elemeitől (UV fény és nagy energiájú kék fény). A mesterséges fényforrásokban a fényspektrum kék része dominál. Sajnos manapság egyre nagyobb mértékben vagyunk kitéve a kék fény káros hatásainak; a számítógép monitorja, a mobiltelefon kijelzője és a TV képernyője folyamatosan kék fénnyel bombáz
bennünket. Az igen gyakran előforduló neonvilágítás pedig nem csupán nagy energiájú kék fényt bocsát ki, hanem UV sugárzást is… A szemünk nem rendelkezik természetes védelemmel a káros UV fénnyel és a nagy energiájú kék fénnyel szemben. A kék fény károsítja a szemet, ugyanis nagy mértékű a szóródása és ez folyamatos erőlködésre készteti a szemünket (hogy a szemlélt tárgy fókuszban maradjon). A szemizmok megerőltetése fejfájást, idegességet és vörösödéssel, szárazsággal járó szemfáradtságot (asthenopia) okoz.

Az UV sugárzással, a nagy energiájú kék
fénnyel, a neonfénnyel, az LCD és LED
kijelzők (mobiltelefon, TV, számítógép, stb.)
fényével szembeni védelem elengedhetetlen
a mai ember túléléséhez.
Több orvosi kutatás is egyértelműen
kimutatta, hogy a Zepter Hyperlight
szemüvegek nem csupán a szemet védik,
hanem kedvezően hatnak az agyi
folyamatokra és az emberi szervezet
általános jólétére is.

A nanofotonikus szemüvegek lencséi háromféle káros sugárzással szemben nyújtanak védelmet: a nagy energiájú kék fény, az UV fény és az infravörös fény ellen. Ezek a sugárzástípusok a szem összes szövetére nézve károsak és hosszú távon elpusztítják azokat. A nanofotonikus Zepter Hyperlight szemüvegek teljes védelmet nyújtanak a nem kívánt UV fény ellen, az ártalmas kék fényt pedig olyan hullámhosszú fénytípusokká (zöld, narancs, sárga, vörös) alakítják át, amelyek optimálisak a szem számára és nem károsítják azt.

A Zepter Hyperlight szemüvegek:

  • Kiszűrik az UV sugárzást;
  • Részben blokkolják, részben pedig átalakítják a nagy energiájú kék fényt optimális energiaszintű és hullámhosszú fénnyé, amely kellemes a szem számára (zöld és narancs árnyalatok);
  • Átalakítják az UV- és a nagy energiájú kék fényt zöld, sárga, narancs és vörös fénnyé (a látható fényspektrum azon színeivé, amelyek nem károsítják a szemet);
  • A kék LED fényt átalakítják a szem számára kellemesebb fénnyé, így elősegítik a relaxációt;
  • Az UV fényt olyan mértékben alakítják át nagy energiájú kék fénnyé, amely még optimálisan feldolgozható a szem számára.

 

A Zepter Hyperlight szemüvegek szűrési hatékonysága:

 

Napfény

Napfény

Napfény Tesla lencsével szűrve.

Napfény Hyperlight lencsével szűrve.

 

 

 

 

 

 

 

  1. mérés: A napfény spektrumának látható része 13:00-kor rögzítve szűrés nélkül (baloldali ábra) és ugyanaz a fényspektrum a nanofotonikus szemüveg lencséjén keresztül rögzítve (jobboldali ábra). A teljes spektrumban (UV fény, látható fény és infravörös fény) 29%-os csökkenés figyelhető meg, a látható fényspektrumban pedig leginkább a kék és a zöld fény mértéke csökkent.

 

Neonlámpa fénye

Neonlámpa fénye

Neonfény Tesla lencsével szűrve

Neonfény Hyperlight lencsével szűrve

 

 

 

 

 

 

 

 

2. mérés: A neonlámpa fényspektrumának látható része szűrés nélkül rögzítve és ugyanaz a fényspektrum a nanofotonikus szemüveg lencséjén keresztül rögzítve. A teljes spektrumban 58%-os csökkenés látható, legnagyobb mértékben az UV- és a nagy energiájú kék fény csökkent.

 

Laptop kijelző (LCD) fénye

Laptop kijelző (LCD) fénye

LCD fénye Tesla lencsével szűrve

LCD fénye Hyperlight lencsével szűrve

 

 

 

 

 

 

 

 

3. mérés: A laptop LCD kijelző fényspektrumának látható része szűrés nélkül rögzítve és ugyanaz a fényspektrum a nanofotonikus szemüveg lencséjén keresztül rögzítve. A teljes fényspektrumban jelentős, 56%-os csökkenés látható. A legnagyob mértékben a kék spektrum csökkent, a zöld spektrum aránya pedig valamelyest nőtt.

 

Mobiltelefon kijelző fénye

Mobiltelefon kijelző fénye

Kijelző fénye Tesla lencsével szűrve

Kijelző fénye Hyperlight lencsével szűrve

 

 

 

 

 

 

 

 

4. mérés: A mobiltelefon kijelző fényspektrumának látható része szűrés nélkül rögzítve és ugyanaz a fényspektrum a nanofotonikus szemüveg lencséjén keresztül rögzítve. A teljes fényspektrumban igen jelentős, 65%-os csökkenés látható, a kék és a zöld spektrum pedig 60%-al csökkent.

 

LED lámpa fénye

LED lámpa fénye

LED lámpa fénye Tesla lencsével szűrve

LED lámpa fénye Hyperlight lencsével szűrve

 

 

 

 

 

 

 

 

5. mérés: A LED lámpa fényspektrumának látható része szűrés nélkül rögzítve és ugyanaz a fényspektrum a nanofotonikus szemüveg lencséjén keresztül rögzítve. A teljes spektrumban jelentős csökkenés látható, noha a legnagyobb mértékben a nagy energiájú spektrum csökkent. A kék és a zöld spektrum aránya az emberi szem számára sokkal kedvezőbbé vált.

 

LED TV fénye

LED TV fénye

LED TV fénye Tesla lencsével szűrve

LED TV fénye Hyperlight lencsével szűrve

 

 

 

 

 

 

 

 

6. mérés: A LED TV fényspektrumának látható része szűrés nélkül rögzítve és ugyanaz a fényspektrum a nanofotonikus szemüveg lencséjén keresztül rögzítve. A teljes fényspektrumban 28%-os csökkenés látható. A legnagyobb csökkenés a kék spektrumban tapasztalható, a kék fény mértéke mintegy 80%-al csökkent.

 

KVANTUM GYÓGYÁSZAT EGY KVANTUM
TEST SZÁMÁRA

Több orvosi kutatás szerint is egyértelmű, hogy a
Zepter Hyperlight szemüvegek a szem védelme
mellett az emberi szervezet egészére is kedvező
hatást gyakorolnak.

A legrövidebb út az agyba a szemen keresztül vezet. A Zepter Hyperlight szemüvegek által előállított hiperharmonizált fény képes felismerni a hozzá hasonló elrendezésű biomolekulákat, biológiai struktúrákat és biológiai folyamatokat a szemben és az agyban. A hasonlóság elve alapján működő felismerő mechanizmusoknak köszönhetően a hiperharmonizált fény egyensúlyba hozza azokat a sejteket és szöveteket a szervezetben, amelyek egyensúlya valamilyen okból felborult. Tudományos kísérletek bizonyították, hogy a hiperharmonizált fény kedvező hatást gyakorol az agyhullámokra, a szem éjszakai látásért felelős specializált sejtjeire és a klatrinokra (a klatrin egy
fehérje, amely szabályozza a neurotranszmitterek kiválasztását és elősegíti központi idegrendszer funkcionális folyamatait).

Az agyfunkció zavarai fejfájás, kimerültség, koncentrációs nehézségek, depresszió, súlyos esetekben pedig epilepszia, demencia, Alzheimer-kór, stb. formájában mutatkoznak meg. Tudományos kutatások kimutatták, hogy a hiperharmonizált fény egyensúlyba hozza a szerotonin (ez an ún. „boldogsághormon”), a melatonin, a dopamin és a kortizol hormonok szintjét. A Zepter Hyperlight szemüveg pozitívan hat az agyra, csökkenti a szorongást és a depressziót, valamint javítja az alvásminőséget.

A TESLA HyperLight C60 fullerén bevonata átalakítja az ártalmas nagy energiájú kék fényt alacsonyabb energiájú fénnyé (pl. zöld és sárga), amely kellemesebb és kíméletesebb a szemünk számára.

A Zepter HyperLight C60 fullerén bevonata átalakítja az ártalmas nagy energiájú kék fényt alacsonyabb energiájú fénnyé (pl. zöld és sárga), amely kellemesebb és kíméletesebb a szemünk számára.

A melatonin egy hormon, amelyet a tobozmirigy bocsát ki. Leginkább éjszaka termelődik. A melatonin- termelés zavara hatással van a szervezet természetes cirkadián ritmusára (biológiai órájára) és alvászavart eredményez. A lecsökkent melatonin-termelés elősegíti a ráksejtek növekedését. A Zepter Hyperlight szemüvegek kedvező hatást gyakorolnak a melatonin- és szerotonin-termelésre és szabályozzák a két hormon egymáshoz képesti arányát. A fenti két hormon szabályozásával a szervezet biológiai órája egyensúlyba kerül, ami eredményesebb koncentrációhoz és az alvásminőség javuláshoz vezet. Így tehát a Zepter Hyperlight szemüveg hozzájárul a szellemi teljesítőképességünk javulásához és az eredményesebb munkavégzéshez.

Előzetes kutatások azt mutatták, hogy a Zepter Hyperlight szemüvegek csökkentik a fény szóródását a szemben (javítva a látás élességét), növelik a kontrasztérzékenységet és a színintenzitást, valamint csökkentik a tükröződést – mindez hozzájárul a szemfáradtság és a kapcsolódó kellemetlen tünetek (vörösödés, viszketés, égő érzés, szárazság vagy épp túlzott könnyezés stb.) elkerüléséhez és a hirtelen jelentkező éles fényhatások vakító hatásának csökkentéséhez.

Tesla nanofotonikus szemüvegek

Zepter Hyperlight nanofotonikus szemüvegek

NANOFOTONIKUS SZEMÜVEGEK

A Zepter Hyperlight szemüvegek egyedülálló
módon optimalizálják a szerotonin-
(„boldogsághormon”), a dopamin-
(„örömhormon”), a melatonin-
(alvásszabályozó hormon) és a kortizol
(„stresszhormon”) szintet a szervezetben,
helyreállítva e hormonok természetes
egyensúlyát, amely kiemelten fontos a
mentális és fizikai egészség fenntartásához,
valamint a szervezet megfelelő
működéséhez.

A Zepter Hyperlight szemüvegek anti-aging hatással is rendelkeznek, mivel átalakítják az ártalmas UV- és kék fényspektrumot olyan kedvező hatású fénnyé, amely stimulálja a természetes kollagén- és elasztin termelést. Ez a folyamat hozzájárul a meglévő szemkörnyéki ráncok csökkenéséhez és az új szemkörnyéki ráncok kialakulásának megelőzéséhez. Ez az egyedülálló tulajdonság egy további érv a Zepter Hyperlight szemüvegek beltéri és kültéri viselése mellett!

Hozzászólás beküldése

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.